ម៉ូដរថយន្តទាំងនេះអភិវឌ្ឍន៍ដល់ណាហើយព្រោះគេពេញនិយមជិះនៅស្រុកខ្មែរ?

loading...

យើងដឹងហើយថានៅកម្ពុជាការប្រើប្រាស់រថយន្តមួយទឹកគឺមានភាពពេញនិយមជាងការប្រើប្រាស់រថយន្តថ្មី នេះក៏ដោយសារតែពន្ធនាំចូលមានតម្លៃថ្លៃធ្វើឲ្យរថយន្តថ្មីមានតម្លៃនៅស្រុកយើង អីញ្ចឹងហើយប្រជាជនមានតែជ្រើសរើសយករថយន្តមួយទឹកដោយសារតម្លៃវាគិតទាំងពន្ធគឺអាចទទួលយកបាន។

ហើយយើងសង្កេតឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះរថយន្តមួយទឹកដែលពេញនិយមក្នុងការប្រើប្រាស់ពីសំណាក់ប្រជាជនកម្ពុជាគឺមានដូចជា

  • Toyota ៖ Camry 2002 – 2007 , Corolla Atis 2002 – 2003 , Prius 2004 – 2006,
  • Highlander៖ 2002 – 2004, RAV-4 2000 – 2005
  • Lexus : RX (330 និង 330), GS300
  • Honda : CR-V 1997 – 1999

ដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ អ្នកមើលឃើញហើយថារថយន្តភាគច្រើនមានអាយុកាលលើសពី ១០ ឆ្នាំទៅហើយ អីញ្ចឹងបើគិតមកដល់ពេលនេះវាបានអភិវឌ្ឍន៍រូបរាងច្រើនដងរួចមកហើយ ចុះរូបរាងចុងក្រោយគេបង្អស់របស់វាក្នុងពេលបច្ចុប្បនេះគឺបែបណាទៅ ? បើចង់ដឹង តោះតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹង ចង់ដឹង ៖

Toyota

http://wallpapercave.com/wp/

Camry បានអភិវឌ្ឍន៍មកដល់ស៊េរីឆ្នាំ 2018 ហើយ ហើយនេះគឺជារូបរាងរបស់វា

https://www.toyota.com/imgix/content/vehicle-landing/upcoming-vehicles/camry/full/

Toyota Camry 2018 Hybrid

Prius បានអភិវឌ្ឍន៍ដល់ស៊េរីឆ្នាំ 2017 ហើយនេះគឺជារូបរាងរបស់វា

https://www.toyota.com/imgix/responsive/images/gallery/photos-videos/2017/prius/

Toyota Prius 2017

http://www.toyota.com.ph/img/vehicles_sedans/altis/slideshow/

Highlander ក៏បានធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍ដល់ស៊េរីឆ្នាំ 2017 ផងដែរ ហើយនេះគឺជារូបរាងរបស់វា

https://www.toyota.com/imgix/content/gallery/photos-videos/2017/highlander/mlp/full/

RAV-4 មិនខុសពីម៉ូដែលដទៃ វាក៏ត្រូវបានអភិវឌ្ឍន៍ដល់ស៊េរី 2018 ដែរ

https://www.toyota.com/imgix/content/vehicle-landing/upcoming-vehicles/rav4/desktop/

LEXUS

http://www.hdwallpaper.nu/wp-content/uploads/2015/12/

RX300 និង RX330 បានអភិវឌ្ឍន៍ដល់ស៊េរី RX350 2017  ហើយនេះគឺជារូបរាងរបស់វា

http://www.lexus.com/cm-img/gallery/2016/RX/

RX 350 F Sport 2017

GS300 បានអភិវឌ្ឍន៍ដល់ស៊េរី GS 2017 (GS 350) ហើយនេះគឺជារូបរាងរបស់វា

http://www.lexus.com/cm-img/gallery/2016/GS/

HONDA

http://www.hdwallpaper.nu/wp-content/uploads/2015/07/

CR-V បានអភិវឌ្ឍន៍ដល់ស៊េរី 2017 ហើយនេះគឺជារូបរាងរបស់វា

http://blogmedia.dealerfire.com/wp-content/uploads/sites/371/2017/01/

ប្រភព ៖ Toyota, Lexus , Honda  Wikipedia

loading...

Be the first to comment

Leave a Reply