តើអ្នកដឹងទេថាបុរស​មានឈាម​ប្រភេទ​ណាមួយ​មាន​សមត្ថភាព​លើ​គ្រែ​ខ្លាំង​លើស​គេ?

loading...

ឈាម​ជា​សមាសធាតុ​ដ៏សំខាន់​ដែល​អាច​ធ្វើឱ្យ​អាអូនតូច​របស់​អ្នក​បះ​រឹងឡើង​បាន។ បើសិន​គ្មាន​លំហូរឈាម​គ្រប់គ្រាន់​ទៅឱ្យ​អាអូនតូច​អ្នក​ទេ នោះ​វា​នឹង​មិន​អាច​ធំ​វែងឡើង​បាន​ឡើយ។ ប៉ុន្តែ​តើ​ប្រភេទ​ឈាម​អាច​ទាក់ទង​នឹង​ភាពរឹង​របស់​លិង្គ​ដែរ​ទេ?

នេះ​បើ​យោងតាម​ការស្រាវជ្រាវ​បាន​រកឃើញ​ថា បុរស​ឈាម​ប្រភេទ O មាន​សមត្ថភាព​ផ្លូវភេទ​លើស​ខ្លាំង​ជាង​បុរស​ឈាម​ប្រភេទ A, B និង AB។ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​ជាច្រើន​បាន​សន្មត​ថា បុរស​ឈាម​ប្រភេទ AB ងាយនឹង​រង​បញ្ហា​សុខភាព​រួម​មាន ជំងឺ​បេះដូង លើស​ជាតិកូឡេស្តេរ៉ុល និង​ជំងឺ​ស្ទះ​សរសៃឈាម។

ចង់​ដឹង​អត់?? បុរស​ឈាម​ប្រភេទ​ណាមួយ​មាន​សមត្ថភាព​លើ​គ្រែ​ខ្លាំង​លើស​គេ?

ជាការពិត​ណាស់ ការសិក្សា​បាន​សន្និដ្ឋាន​ថា បញ្ហា​អសមត្ថភាព​ផ្លូវភេទ​នឹង​កើតឡើង​រយៈពេល 3ឆ្នាំ​មុនពេល​កើត​ជំងឺ​បេះដូង។ នេះ​ដោយសារ​តែ​សរសៃឈាម​ក្នុង​អាអូនតូច​របស់​អ្នក​តូចៗ​ជាង​សរសៃឈាម​ជុំវិញ​បេះដូង។

បុរស​ឈាម​ប្រភេទ A និង B មាន​កម្រិត​ម៉ូលេគុល​ស្អិត​ជាប់​ក្នុង​ឈាម ដែល​អាច​បណ្តាល​ឱ្យ​កើត​កំណក​ក្នុង​សរសៃឈាម។ បញ្ហា​នេះ​អាច​បង្ក​គ្រោះថ្នាក់​ដល់​ទាំង​បេះដូង និង​អាអូនតូច បណ្តាលឱ្យ​កើត​ជំងឺ​បេះដូង និង​អសមត្ថភាព​ផ្លូវភេទ៕

ចង់​ដឹង​អត់?? បុរស​ឈាម​ប្រភេទ​ណាមួយ​មាន​សមត្ថភាព​លើ​គ្រែ​ខ្លាំង​លើស​គេ?

បុរស​ឈាម​ប្រភេទ O មាន​សមត្ថភាព​ផ្លូវភេទ​លើស​ខ្លាំង​ជាង​បុរស​ឈាម​ប្រភេទ A, B និង AB

ចង់​ដឹង​អត់?? បុរស​ឈាម​ប្រភេទ​ណាមួយ​មាន​សមត្ថភាព​លើ​គ្រែ​ខ្លាំង​លើស​គេ?

បុរស​ឈាម​ប្រភេទ O មាន​សមត្ថភាព​ផ្លូវភេទ​លើស​ខ្លាំង​ជាង​បុរស​ឈាម​ប្រភេទ A, B និង AB

ចង់​ដឹង​អត់?? បុរស​ឈាម​ប្រភេទ​ណាមួយ​មាន​សមត្ថភាព​លើ​គ្រែ​ខ្លាំង​លើស​គេ?

បុរស​ឈាម​ប្រភេទ O មាន​សមត្ថភាព​ផ្លូវភេទ​លើស​ខ្លាំង​ជាង​បុរស​ឈាម​ប្រភេទ A, B និង AB

ចង់​ដឹង​អត់?? បុរស​ឈាម​ប្រភេទ​ណាមួយ​មាន​សមត្ថភាព​លើ​គ្រែ​ខ្លាំង​លើស​គេ?

បុរស​ឈាម​ប្រភេទ O មាន​សមត្ថភាព​ផ្លូវភេទ​លើស​ខ្លាំង​ជាង​បុរស​ឈាម​ប្រភេទ A, B និង AB

 

loading...

Be the first to comment

Leave a Reply