ដឹងតែញាុំ តែមិនដែលដឹងសោះថា វាជាផ្លែឈើដែលជំងឺមហារីកខ្លាចជាងគេបំផុត!

loading...

នេះគឺជាផ្លែឈើដែលអាចសម្លាប់កោសិកាមហារីក ដែលអ្នកជំនាញខាងព្យាបាលមហារីកអះអាង។ វាគឺផ្លែទៀបបារាំង។

អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តបានអះអាងថា ទៀបបារាំងគឺ ខ្លាំងជាងការព្យាបាលដោយគីមីរហូតដល់ទៅ ១ ម៉ឺនដងឯងណោះ។

http://news.khmeread.com/wp-content/uploads/2017/07/

ផ្លែទៀបបារាំងគឺជាផ្លែឈើវេទមន្តដែលមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារធាតុ Anti-Carcinogenic។ វាបានក្លាយជាផ្លែឈើមួយដែលមានប្រសិទ្ធិភាពបង្ការមហារីក ជាពិសេសមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងដុំសាច់ ដែលបម្រុងនឹងវិវត្តទៅរកមហារីក។ ដោយប្រសិទ្ធភាពការពារមហារីករបស់ខ្លាំង ទៀបបារាំងគក៏ជាថ្នាំផ្សះល្អបំផុតមួយដែរ ដោយប្រឆាំងមេរោគផ្សេងៗ និងផ្សិត។

ហើយវានៅអាចគ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាម បង្ការធ្លាក់ទឹកចិត្ត បំបាត់ជំងឺភ័យខ្លាច និងស្រ្ដេសផងដែរ៕

loading...

Be the first to comment

Leave a Reply